Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu- dodávka a montáž obkladov a podláh z keramických dlaždíc a zdravotno-technických zariaďovacích predmetov

Dátum zverejnenia: 12.september 2019

Dátum uzavretia: 12.september 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 10 006,19

Dodávateľ: Profistav-JM, s.r.o.

IČO: 44416580

Adresa: P. J. Šafárika 589/7, 093 02 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: