Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/05/2019

Dátum zverejnenia: 14.máj 2019

Dátum uzavretia: 14.máj 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 01/05/2019

Suma: 18 042,38

Dodávateľ: NOBET INVEST s.r.o.

IČO: 50346831

Adresa: Námestie Slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: