Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 476/2018/OK

Dátum zverejnenia: 09.august 2018

Dátum uzavretia: 03.august 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 476/2018/OK

Suma: 1 000,00

Dodávateľ: Prešovský samosprávny kraj

IČO: 37870475

Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Stiahnuť: