Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva na pozemok - orná pôda

Dátum zverejnenia: 04.júl 2018

Dátum uzavretia: 04.júl 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 2 395,00

Dodávateľ: Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Soľ

IČO: 31967051

Adresa: Soľ č. 51, 094 35 Soľ

Stiahnuť: