Názov a predmet zmluvy: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Dátum zverejnenia: 05.jún 2018

Dátum uzavretia: 05.jún 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Zagro Michalovce spol. s r.o.

IČO: 31676359

Adresa: Farská 32, 071 01 Michalovce

Stiahnuť: