Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2018

Dátum zverejnenia: 10.apríl 2018

Dátum uzavretia: 27.marec 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 4/2018

Suma: 800,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: