Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Rozšírenie kamerového systému obce Soľ

Dátum zverejnenia: 05.apríl 2018

Dátum uzavretia: 05.apríl 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 16 591,92

Dodávateľ: Vladimír Demčák

IČO: 48072923

Adresa: Soľ 262, 094 35 Soľ

Stiahnuť: