Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 3 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 604/2015 /UZ

Dátum zverejnenia: 06.marec 2018

Dátum uzavretia: 06.marec 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 3

Suma: 0,00

Dodávateľ: Všeobecná úverová banka, a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: