Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 02.február 2018

Dátum uzavretia: 01.február 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 2 090,00

Dodávateľ: Pavol Popaďak GEO-POL

IČO: 34896821

Adresa: Hlavná 115/129, 094 14 Sečovská Polianka

Stiahnuť: