Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo ,,Oprava vnútroareálových komunikácii ZŠ Soľ"

Dátum zverejnenia: 09.november 2017

Dátum uzavretia: 08.november 2017

Číslo zmluvy/dodatku: RZ-01/11/2017

Suma: 38 665,74

Dodávateľ: LEVAD, s.r.o.

IČO: 47060921

Adresa: Ľubochnianska 2437/5, 080 06 Prešov

Stiahnuť: