Názov a predmet zmluvy: Zmluva o termínovanom úvere č. 776/2017/UZ

Dátum zverejnenia: 19.september 2017

Dátum uzavretia: 18.september 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 776/2017/UZ

Suma: 0,00

Dodávateľ: VÚB, a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: