Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 26.júl 2017

Dátum uzavretia: 24.júl 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 4/2017/IL

Suma: 5 800,00

Dodávateľ: Invest Leasing, s.r.o.

IČO: 31413056

Adresa: Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov

Stiahnuť: