Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 2/2017

Dátum zverejnenia: 16.jún 2017

Dátum uzavretia: 16.jún 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 2/2017

Suma: 904,40

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: