Zmena vývozu TKO

Vážení občania, 

spoločnosť Fúra, s. r. o. oznamuje zmenu vývozu TKO.