Zálohovanie plastových fliaš od 1. januára 2022

Vážení občania, 

od 1. januára 2022 začína fungovať zálohovanie fliaš. 

Viac na: