Zákaz vychádzania platný od 24. 10. 2020

Vážení občania, 

na území celej SR platí od soboty  24. 10 2020 do nedele 01. 11. 2020

zákaz vychádzania. 

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

  • v čase od 01.00 do 05.00 hod.,
  • cesta na testovanie,
  • cesta do zamestnania, doprovod dieťaťa do školy,
  • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt,
  • pobyt v prírode (v okrese bydliska),
  • dojazd do bydliska do 25. 10. 2020.