Zverejnenie zápisnice z volieb vo NR SR v obci Soľ

Vážení občania, 

na účely oboznámenia verejnosti s obsahom zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo volebnom okrsku zverejňujeme zápisnicu z okrskov 1 a 2.

Viac na: Zapisnica OVK č.1
Zapisnica OVK č.2