Výsledky REFERENDUM

SPOLU okrsok č. 1 a 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1865
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 390
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 390
Počet platných hlasovacích lístkov 388
ÁNO 387, NIE 1
Účasť – 20,80 %

Okrsok č. 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1039
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 87
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 87
Počet platných hlasovacích lístkov 86
ÁNO 85, NIE 1
Účasť – 8,28 %

Okrsok č. 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 826
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 303
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 303
Počet platných hlasovacích lístkov 302
ÁNO 302, NIE 0
Účasť – 36,56 %