Výročná členská schôdza MO Matice slovenskej v Soli

Dňa 23. januára 2020 sa uskutočnila výročná členská
schôdza MO Matice slovenskej v Soli.
Činnosť MO MS v Soli sa oživila v roku 2018. Osobnými
pohovormi a rôznou záujmovou činnosť sa členská základňa
rozrástla na 29 roduverných Slovákov. V minulom roku sme
zorganizovali niekoľko pekných akcií, ako napríklad účasť
na národných oslavách M. R. Štefánika na Bradle.

V našej obci sme sa spolupodieľali na odhalení pamätníka
pri obecnom úrade venovanému 100. výročiu
založenia “Slovenskej národnej rady” v Soli.

Aj v tomto roku sme pre našich členov pripravili zaujímavé
akcie,  ako napríklad návšteva centra Matice slovenskej
v Martine, oslava SNP v Hermanovciach alebo
beh obcou Soľ ku dňu študentstva.

Jozef Krištan
tajomník MO MS v Soli