Vyhodnotenie súťaže Maľuj srdcom…

Maľuj srdcom… tak znel názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil obecný úrad. Súťaž trvala v termíne od 21. mája do 31. mája a zapojiť sa so svojimi výtvarnými prácami mohli deti vo veku 2 – 10 rokov. Použitá mohla byť akákoľvek technika. Práce detí boli rozdelené do troch kategórií a to deti vo veku 2 – 4 roky, deti vo veku 5 – 7 rokov a deti vo veku 8 – 10 rokov. Sme veľmi radi, že do súťaže sa zapojilo 12 detí v každej kategórii.

Porota v zložení Ing. Jozef Berta, predseda poroty, Renáta Mikulová a Katarína Mihalčinová – členky poroty sa stretli 4. júna 2021 v zasadačke obecného úradu, aby vyhodnotili výtvarné práce a určili poradie v jednotlivých kategóriách. Nebolo vôbec jednoduché vybrať tú najlepšiu prácu, pretože každá práca bola jedinečná. Po dlhom rozhodovaní sa porota nakoniec dohodla nasledovne:

Kategória 2 – 4 roky:
1. miesto   Ela PĽUTOVÁ, 2 roky
2. miesto   Peter UJČEK, 4 roky

Kategória 5 – 7 rokov
1. miesto    Zuzana FEDORKOVÁ, 6 rokov
                     Matej KULMAN, 6 rokov
2. miesto     Kristína FEDORKOVÁ,  7 rokov
3. miesto     Oliver SLOBODNÍK, 5 rokov
                      Alexandra RYBOVIČOVÁ, 6 rokov
                      Simon PĽUTA, 7 rokov

Kategória 8 – 10 rokov
1. miesto     Vanessa KRIŠTOVÁ, 9 rokov
2. miesto     Lenka UJČEKOVÁ, 8 rokov
3. miesto     Zuzana RYBOVIČOVÁ, 8 rokov
                      Zoja ZUBKOVÁ, 9 rokov          

Výtvarné práce budú vystavené na obecnom úrade po dobu 2 týždňov. Výhercovia budú oboznámení o odovzdávaní cien v dostatočnom predstihu.

Výhercom srdečne GRATULUJEME !!!