Vyhlásenie súťaže “Logo obecnej knižnice”

Vážení občania, 

Obecná knižnica v Soli vyhlasuje súťaž
“Logo obecnej knižnice”. 

Viac na : Súťaž logo knižnice