Výberové konanie – Komunitné centrum Soľ

Vážení občania, 

poskytovateľ  sociálnej služby v komunitnom centre, Obec Soľ, Soľ 161, 094 35  Soľ

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka. 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28. 01. 2020 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu Soľ, Soľ 161, 094 35  Soľ. 

Viac na: Výberové konanie v obci Soľ 28 01 2021