Vranovská nemocnica funguje v obmedzenom režime

Vážení občania!

Vranovská nemocnica poskytuje len neodkladnú zdravotnú
starostlivosť. Verejnosť môže do budovy nemocnice vstupovať
len s rúškom či inou ochranou časti tváre, napríklad šatkou,
ktorá zakrýva ústa a nos. Pri vstupoch do nemocnice (urgentný
príjem, interný pavilón, poliklinika) zdravotníci pacientom
bezkontaktne merajú teplotu a vyhodnocujú ďalšie príznaky
(napríklad kašeľ, cestovateľskú anamnézu,
kontakt s infikovanou osobou).

Zároveň sú niektoré vstupy aj časovo regulované – interný
pavilón je otvorený pre pacientov od 7.00 hod do 12.00 hod.
a poliklinika (hlavný vstup pri recepcii)
od 7.00 hod. do 16.00 hod.
Naďalej platí prísny zákaz návštev.

Pre pacientov s podozrením na koronavírus vranovská
nemocnica zriadila samostatný vyhradený priestor.
Ten sa nachádza v priestoroch pľúcnej ambulancie na prízemí
pavilónu A (zboku nemocnice vľavo) a má
samostatný vchod.
Pacientov naň navedie vizuálne označenie.