Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Vážení občania!

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
viac na: Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR

Zoznam kandidátov na prezidenta,
viac na: KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zároveň Vám predkladáme informácie 
o podmienkach práva voliť a práva byť volený, viac na:

Informácie pre voliča v slovenskom jazyku

Informácia pre voliča v rómskom jazyku

 

Vzory a informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

viac na: www.minv.sk/?prezident-vzory1