Voľby do Európskeho parlamentu

OZNÁMENIE

E-mailová adresa na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie
a na doručenie žiadosti o vydanie
hlasovacieho preukazu 
je:
ocu.sol@slovanet.sk

——————————————————————————

Informácia pre voliča –  dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo byť volený, zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, hlasovací preukaz, spôsob hlasovania – viac na : Informácia pre voliča

———————————————————————————-

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 28/2019 Z. z. vyhlásil

voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania 
na 
sobotu 25. mája 2019 
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, viac na :
 Vyhlásenie volieb do Europarlamentu