Vitamíny vo forme ovocia aj pre našu škôlku

Zdravie vo veľkej miere závisí od našej výživy. Tá môže byť primeraná, nedostatočná alebo nadbytočná. Ak organizmus nedostáva dostatok životne dôležitých živín, vitamínov, minerálnych látok, nemôže dokonale plniť svoju funkciu.

Vitamíny sú dôležité pre všetkých, či už sú to deti, alebo dospelí. Pán Štefan Humeník, majiteľ Autopožičovne s. r. o. Vranov n. T. v spolupráci s obecným úradom podaroval našej materskej škole „kufor plný vitamínov“. Deti privítali darcu vitamínov na školskom dvore. Pani riaditeľka Renáta Mikulová poďakovala za tento štedrý dar a následne si deti spoločne odniesli ovocie do vnútorných priestorov materskej školy.

Úprimne ďakujeme za tento dar pre naše deti a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej.