Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia – JPÚ Soľ