Verejná vyhláška – “Preizolovanie vedenia 110 kV č. 6716 ES Lemešany – ES Vranov”

Vážení občania, 

spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava vedenia elektrickej distribučnej siete bez zmeny trasy vedenia, podľa priloženej grafickej situácie. Práce sa budú realizovať v katastrálnych územiach: Obišovce, Drienov, Šarišské Bohdanovce, Brestov, Varhaňovce, Bunetice, Opiná, Červenica, Zámutov, Soľ, Čaklov, Nižný Kručov, Vranov n. T. 

Viac na: Verejná vyhláška “Preizolovanie vedenia 110 kV č. 6716 ES Lemešany – ES Vranov”