Verejná vyhláška – doručenie stavebného povolenia

Vážení občania!

Obec Soľ ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydala dňa 15. 11. 2022 stavebné povolenie na stavbu  – Soľ, VN 209 VN 498 – presmerovanie VNP pre TS4 líniová stavba, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch v k. ú. obce Soľ. 

Viac na: Stavebné povolenie – VN 209 VN 498 – presmerovanie VNP pre TS4

Verejná vyhláška – VN 209 VN 498 – presmerovanie VNP pre TS4