Verejná vyhláška: Chodník s odvodnením v obci Rudlov v k. ú. Rudlov

Vážení občania!

Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35 podala dňa 8. 11. 2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Chodník s odvodnením v obci Rudlov, ktorá sa má umiestniť na parcelách stavu C č. 625/4, 20 v k. ú. Rudlov. 

Viac na: Chodník s odvodnením v obci Rudlov v k. u. Rudlov