Upozornenie – výskyt afrického moru ošípaných v drobnochovoch na území SR

Vážení občania!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou vzhľadom na aktuálnu nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v drobnochovoch (nekomerčných chovoch) na území SR, Vás týmto žiada venovať zvýšenú pozornosť a dôsledné dodržiavanie opatrení proti zavlečeniu afrického moru ošípaných do chovov.

Viac na:

Výskyt AMO-upozornenie

UPOZORNENIE AMO