Trvalé označenie psov – oznam

Vážení občania, 

podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti 
v znení neskorších predpisov
má vlastník psa povinnosť

 zabezpečiť trvalé označenie psa. 
Viac informácií tu: Trvalé označenie psov