Svetový deň vody

Vážení občania. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody bude RÚVZ vykonávať orientačné meranie dusitanov a dusičnanov v pitnej vode.