Svet kníh vo vitríne…

Obdobie protipandemických opatrení, ale aj moderná doba a záujem o technické výdobytky  spôsobili čoraz menší záujem o knihy, literatúru a čítanie. Je dôležité, aby nielen dospelí, ale najmä deti, boli od malička vedené k čítaniu a dobrej knihe. Na mnohé zaujímavé tituly chce Obecná knižnica v Soli upriamiť pozornosť aj prostredníctvom preskleným vitrín, ktoré boli v spolupráci s obecným úradom umiestnené v priestoroch dvoch obchodných prevádzok. Aj takýmto netradičným  spôsobom chceme poskytnúť širokej verejnosti základné údaje o knižnici a informovať o jej činnosti.

Vo vitrínach sú vystavené vybrané tituly z ponuky najnovších zakúpených kníh s cieľom motivovať obyvateľov k návšteve knižnice a vzbudiť záujem o ponúkané knihy. Vystavené knihy budú priebežne obmieňané za iné tituly beletrie, náučnej literatúry, či literatúry pre deti a mládež. V budúcnosti budú vitríny využité aj na prezentáciu jednotlivých spisovateľov pri príležitosti ich jubilea  alebo na propagáciu dôležitej udalosti v knižnom svete. Veríme, že pohľad na zaujímavé knihy Vás inšpiruje k návšteve knižnice, kde si toho môžete vybrať oveľa viac.

Vitríny pripravili Mgr. Gabriela Mrusková, pracovníčka obecného úradu a ThDr. Zuzana Kubačková, vedúca Obecnej knižnice v Soli. Ďakujeme za poskytnutý priestor prevádzkam COOP Jednota Vranov n. T. a p. Frajkorovi – FRESH potraviny.

Tešíme sa na Vašu návštevu v Obecnej knižnici.