Súťaž PSK “Zbieraj zelené kilometre, šetri životné prostredie a vyhraj”.

Vážení občania, 

v rámci podpory cestovania prímestskou autobusovou dopravou Prešovský samosprávny kraj pripravil súťaž pre cestujúcich o hodnotné vecné ceny. 
Súťaž trvá od 16.septembra 2020 do 31. decembra 2020. 

Viac na: Súťaž “Zbieraj zelené kilometre”