Stavanie mája 2017

Dňa 28. apríla 2017 sa občania našej obce stretli v centre obce,
aby spoločne privítali sviatok 1. mája.
Stavanie mája sa začalo o 15.00 hod. za sprievodu hudby a tanca žiakov našej ZŠ,
ktorí spolu s folklórnou speváckou skupinou SOLIANKA
vystúpili v našom kultúrnom programe.