Silvester 2019

Vážení občania,

posledný deň v roku 2019 sme strávili spoločne pred
obecným úradom. V kultúrnom programe sa nám
predstavila FS Zamutovčan, ŽSS Soľanske nevesty
a deti z našej obce Sofia Dobranská, Diana Grácová,
Michal Vancák, Rebeka a Lea Kubačkové a Nina Mrusková.
Zahriať sme sa mohli pri teplom čaji, punči alebo
prevarenom víne, ktoré nám pripravili kuchárky
z materskej školy a taktiež pochutiť si na kysnutých
koláčoch, ktoré nám napiekli kuchárky zo základnej školy.
V závere sa nám predstavili deti spoločnou piesňou
Želáme Vám…. na balkóne zrekonštruovaného
obecného úradu, a tak umocnili okamih spoločného
stretnutia v posledný deň v roku.

Všetkým vám, milí občania, želáme všetko dobré
v novom roku 2020.