Rúška pre našich občanov

Vážení občania,

situáciu s nedostatkom hygienických jednorázových rúšok sme sa
rozhodli riešiť aj u nás v obci. Keďže jednorázové rúška sú beznádejne
vypredané a nie je ich možné ani objednať, starosta obce sa rozhodol
zabezpečiť rúška pre obyvateľov obce cestou dobrovoľníkov
a to svojpomocným ušitím. V obecnom rozhlase sme vyhlásili prosbu
o prihlásenie sa dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem šiť rúška
z nami dodaného materiálu. Na našu výzvu sa prihlásili nielen šikovné
ženy z obce, ale taktiež celý kolektív materskej školy a komunitné
centrum. Rúška sme ušili zo 100% bavlny ako dvojvrstvové, ktoré je
možné oprať, vyžehliť a opätovne ich používať. Do každej domácnosti
sú určené dve rúška, ktoré sú do schránok postupne distribuované
pracovníkmi obecného úradu a terénnymi sociálnymi pracovníkmi.
Touto cestou sa chceme poďakovať dobrovoľníčkam, ktoré neváhali
obetovať svoj voľný čas a urobili všetko preto, aby v čo najkratšom
čase ušili rúška určené pre občanov. Veľmi si vážime, že aj v takejto
napätej a neistej situácii, ktorú spôsobuje šíriaci sa koronavírus,
sme nezabudli byť ľuďmi.