Rozlúčka s predškolákmi

Piatok 21.06.2019 bol v MŠ významný deň hlavne pre predškolákov,
ktorí sa zmenili na šmolkov a lúčili sa so škôlkou
a so svojimi kamarátmi. Vystúpili s krátkym programom,
v ktorom sa rozlúčili tancom, spevom, básničkami
a s celým kolektívom MŠ. Tejto rozlúčky sa zúčastnil
aj pán starosta, ktorý deti obdaroval krásnymi
darčekmi a poprial im veľa šťastia a veľa úspechov v škole.
Veľkým prekvapením v závere bola rozprávková
šmolkovská torta,
na ktorej si pochutnali všetky deti.