Údaje o KO v rozsahu štatistického zisťovania za rok 2023