Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov n. T.

Vážení občania, 

Okresný úrad Vranov n. T. oznamuje prerokovanie doplneného dokumentu ochrany prírody a krajiny “Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov n. T.  

Viac na: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov n.T.