Putovná knižnica v našej Obecnej knižnici v Soli

Vážení občania, 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou  poskytla
Obecnej knižnici v Soli tzv. putovnú knižnicu.
Ide o súbor 88 kníh
z vranovskej knižnice, ktoré budú
k dispozícii našim čitateľom po dobu

troch mesiacov, teda do polovice januára. Účelom je
rozšíriť ponuku
obecnej knižnice a poskytnúť čitateľom
širšiu ponuku literatúry. 
V tomto balíku sa nachádzajú
knihy detské, náučné a beletria.

Pozývame Vás vybrať si z ponúkaných titulov.