Prvý bocian k nám priletel 17. marca 2021

„Kde poctivých ľudí jesto, tam nájdeš i bocianie hniezdo“.
Nie je snáď známejší a obľúbenejší vtáčí druh ako bocian biely. Pozná ho každý, deti aj dospelí. Hniezdi v našom okolí na strechách, komínoch, stĺpoch elektrického vedenia, ale aj na stromoch. Spája sa s ním množstvo ľudových prísloví a porekadiel, ktoré však všeobecne pripisujú výskytu bociana prínos šťastia, nové života a blahobytu. Mnohí s radosťou vítajú klepotanie zobákmi na hniezdach po jarnom návrate z Afriky. Ani v našej obci to nie je inak. Aj v tomto roku sme príchod bocianieho samca netrpezlivo vyzerali.
Prvý prílet bociana bieleho do našej obce sme v tomto roku zaznamenali 17. marca a oproti minulému roku sa omeškal o 6 dní. Obsadil hniezdo oproti základnej škole, ktoré je vybudované na podložke stĺpu. Na internetovej stránke www.bociany.sk si môžete prezrieť, kde sa v našej obci nachádzajú bocianie hniezda. Taktiež je tam možné vkladať údaje o ich obsadenosti a o počte mláďat, resp. o existencii alebo zániku bocianích hniezd.