Projekty z ÚPSVaR Vranov n. T.

Od 1. mája 2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T., oddelenie poradenstva a vzdelávania realizuje projekty s názvom “Pomáhame odídencom – poradenstvo” a “Pomáhame odídencom vzdelávanie odídencov.