Projekt “Poďte si čítať”

Vážení občania, 

Obecná knižnica v Soli sa tohto roku uchádzala o finančnú
podporu z Fondu na podporu umenia s projektom s názvom
“Poďte si čítať” v programe Akvizícia knižníc

Na základe tohto projektu Fond na podporu umenia
Obecnej knižnici v Soli schváli dotáciu vo výške 1000€,
ktorá bude využitá na obnovu knižničného fondu. 
Viac na: Projekt “Poďte si čítať”