Pridaj sa k nám…

Aktivity v Komunitnom centre podporuje:

 

V utorok 11.06.2019 Komunitné centrum uskutočnilo akciu pre deti
vo veku od 2 – 12 rokov.
Akcia niesla názov:
„Pridaj sa k nám!“

Deti boli aj takouto formou odmenené za ich snahu,
že ich voľný čas po školskom vyučovaní
trávia v komunitnom centre,
kde si píšu úlohy, učia sa a trávia voľný čas
zmysluplnejšie ako hraním
sa na mobilnom telefóne. Hneď po školskom vyučovaní ich čakalo 10

dobrovoľníkov, ktorí maľovali na tváre detí rôzne obrázky.
 V  priebehu dňa namaľovali spolu asi
70 detských tvári.
Niektoré deti prišli s rodičmi, iní so starými rodičmi. Niektoré deti  sa báli,
ale svoj strach 
prekonali, tí odvážnejší  odchádzali ako spidermani,
batmani, piráti, mačky či motýle.

Niektoré deti si dali namaľovať aj slovenský znak. Tešíme sa, že každý,
či už to bol „batman“ alebo
„pirát“ odchádzal spokojný.
Aj takéto zmysluplné činnosti  môžu komunitné centrá realizovať
 vďaka  podpore:
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,
Úradu splnomocnenca SR vlády pre rómske
komunity,
Európskemu sociálnemu fondu a európskemu fondu regionálneho
rozvoja v rámci
operačného programu ľudské zdroje,
vďaka dobrej spolupráci komunitného centra v Soli so starostom
obce Soľ, pracovníkmi
obecného úradu, Základnou školou Soľ,
terénnymi sociálnymi pracovníkmi,

Gréckokatolíckym pastoračným centrom, miestnymi
potravinami Revaj a vďaka mladým
ľuďom, ktorí maľovali a  nezľakli sa
takého počtu detí a svoj voľný čas investovali do iných.