Prerušenie prevádzky MŠ Soľ od 01. 03. – 05. 03. 2021

Vážení občania, 

z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie zriaďovateľ MŠ rozhodol o prerušení prevádzky materskej školy v termíne od 01. 03. 2021 do 05. 03. 2021. 

Viac na: Prerušenie prevádzky MŠ