Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14. apríla 2021

Vážení občania, 

dňa 14. apríla 2021 bude v čase od 13.10 hod. do 16.30 hod.
prerušená distribúcia elektriny.