Prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania.

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v týchto súpisných číslach.