Pozvánka na “Stretnutie s Mikulášom”

Vážení občania, milé deti, 

všetky deti do 6 rokov srdečne pozývame
na “Stretnutie s Mikulášom”.